Bahay

USA ZIP Code

Mayroong higit sa 1,046,282 Alabama ZIP Code 5 Plus 4 sa website na ito, kasama ang ZIP Code 5 Plus 4, Saklaw, Uri ng Record, Id ng carrier Ruta, Kalye, Address, pangalan ng lungsod, County FIPS, State Abbr atbp kasama ang online na mapa.

Halimbawa ng Envelope

img_envelope
  • Ito ay isang halimbawa ng sobre ng US. Punan ang impormasyon ng nagpadala sa kaliwang itaas at ang impormasyon ng tatanggap sa kanang bahagi sa ibaba. Ang kinakailangang impormasyon ay buong pangalan ng nagpapadala / tatanggap, address ng kalye, lungsod, estado at zip code. Ang impormasyon ng address ng tatanggap ay ibinigay para sa iyong sanggunian. Pangkalahatan, Kung hindi ka sigurado sa buong 9-digit na zip code, maaari mo lamang punan ang 5-digit na zip code upang maiwasan ang pagkawala ng package.

    ZIP Code: homepage
  • United States Envelope Example

Para sa karagdagang paliwanag, mangyaring basahin ang opisyal na dokumento: USA.pdf (Ingles)

Populasyon

img_population

The population of the state Alabama was 4,779,736 in 2010 and reached 4,903,185 in 2019 with an increase of +123,449. Now the state Alabama is the 24th state by population size in the U.S. and accounts for 1.48% of the total U.S. population.

Area2019 Census Data2010 Census DataIncreaseIncrease(%)RankProportion of total population(%)
Alabama4,903,1854,779,736+123,4492.6%24th1.48%